Choď na obsah Choď na menu
 

Z otvorenia múzea

20. 5. 2014

 

V ostatný aprílový deň 2014 ožila nebývalým ruchom tichá ulica Čaládka v podhorskej obci Jelenec, vzdialenej 12 km SV od Nity. Autá rozličných poznávacích značiek sa pristavili v tesnej blízkosti domu č. 309, kde sa v odpoludňajších hodinách uskutočnilo slávnostné otvorenie Tribečského múzea minerálov - mineralium.sk.

Prítomných uvítal RNDr. Vladimír Libant, známy svojimi dlhoročnými organizačnými aktivitami vo funkcii predsedu nitrianskeho GEOklubu (2003 - dodnes), absolvent geológie (1990) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zberateľ minerálov.

28.jpg

Na vernisáž, slávnostné otvorenie, boli pozvaní v prvom rade členovia GEOklubu Nitra na čele s jeho zakladateľom a bývalým predsedom RNDr. Jánom Jahnom, Phd., priatelia a aktívni priaznivci GEOklubu Nitra, ale tiež pracovníci Prírodovedeckej fakulty UK a Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave - Doc. RNDr. Roman Aubrecht, Phd., Mgr. Daniel Ozdín, Phd.,  RNDr. Ján Madaras, Phd. a RNDr. Milan Gargulák, CSc.

Vladimír Libant  vo svojom uvítacom príhovore hovoril o nasledovnom:

Moje začiatky zbierania minerálov, ak opomeniem exkurzie z Prírodovedeckej fakulty, sa spájajú s príchodom do GEOklubu v r. 1995, ale najmä po r. 1998, keď som odišiel z Katedry pedológie a geológie, Poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde som učil geológiu. Aby som nestratil kontakt s geológiou úplné, stal sa zo mňa zberateľ. A sami viete aké sú najväčšie problémy pri zbieraní minerálov – priestor!!! Kamene sú v škatuliach pod posteľou, za skriňami , zabalené v novinách... Vitrín v byte môže byť len zopár. Úvahy o vlastnom múzeu vo mne zreli niekoľko rokov, kým som prišiel s nápadom kúpiť starý dom a prerobiť ho. To sa mi nakoniec aj vďaka veľkému pochopeniu mojej manželky podarilo.

05.jpg

Vystavené kamene sú z mojej zbierky, uložené v 17 vitrínach. V prvých šiestich sú minerály Tribeča a okolia Nitry. Na tie kladiem najväčší dôraz, sú ťažiskom tohto múzea. V ďalších šiestich sú minerály Štiavnických vrchov a Banskej Štiavnice. Zvyšné vitríny sú venované Slovensku a s monotematickým zameraním na sadrovec, kalcit-aragonit a sekundáre medi.

Vstup do múzea bude po telefonickej dohode. Vstupné chcem riešiť tak, aby si prípadný návštevník okrem zážitku si odniesol aj nejaký kameň, ak bude chcieť. Preto som to spravil tak, že vstupenka v cene 1 € bude zároveň aj zľavový kupón, čiže jeho cena sa odpočíta z ceny predávaného minerálu, ktorý si návštevník vyberie.

Do budúcna chcem výstavu meniť tak, že časť vitrín vyčlením pre hosťa, zberateľa z našich radov, ktorému poskytnem priestor pre vystavenie jeho zbierky. Mám predstavu, že takto do toho vnesiem pohyb, aby múzeum neostalo statické.

07.jpg

Ešte raz vám chcem veľmi poďakovať za to, že ste ma prišli podporiť a zúčastniť sa tejto vernisáže.

 

Za Slovenskú mineralogickú spoločnosť prehovoril v slávnostnom duchu Daniel Ozdín, podpredseda spoločnosti, ktorý vyzdvihol úroveň nitrianskeho GEOklubu pod vedením oboch doterajších predsedov, ako aj podiel amatérskych mineralógov na poznaní mineralogických pomerov Tribeča Ocenil počin, ktorým sa pred širokou verejnosťou vo forme múzea prezentuje súkromná mineralogická zbierka. Dlhoročná členka GEOklubu Nitra Anzelma Hlôšková vyjadrila nádej, že múzeum sa bude tešiť pozornosti všetkých, ktorí sa zaujímajú o neživú prírodu a mineralógiu zvlášť. Zároveň poďakovala v mene prítomných za pozvanie na otvorenie múzea.

10.jpg

Slávnostne prestrihla zelenú pásku manželka zakladateľa Ing. Jana Libantová CSc. spoločne s RNDr. Jánom Jahnom, PhD., z ktorého príhovoru vyberáme:

 Vážené dámy a páni,

z pozície „miestnej mineralogickej autority“ mi pripadla nevšedná úloha povedať pár slov k otvoreniu Tribečského múzea minerálov v Jelenci. V prvom rade chcem konštatovať, že založenie a otvorenie mineralogického múzea je vec sama o sebe neobyčajne významná a v našich končinách ojedinelá. Z konca 19.storočia sú síce zmienky o geologických zbierkach Župného múzea v Nitre, ale tieto sa žiaľ po prechode frontu v roku 1945 roztratili. Lepšie bolo na tom Mestské múzeum v Zlatých Moravciach, ktoré získalo historické mineralogické zbierky z kaštieľov v Skýcove a Topoľčiankach. Ku zveľadeniu zbierok prišlo za pôsobenia dlhoročného riaditeľa Dr. Štefana Rakovského,  ktorého zásluhou vznikol Geologický krúžok majúci charakter dnešného GEOklubu v Nitre.

08.jpg

Snahy o vytvorenie  mineralogických zbierok v Nitrianskom vlastivednom múzeu v Nitre sa viažu na 70. roky 20. storočia. Iniciatívou zberateľov vznikajúceho GEOklubu sa do múzejných zbierok získali viaceré unikáty z Nitry a jej okolia, vrátane najväčšieho známeho kusu lazulitu zo Zobora. Želateľný výsledok v podobe prírodovednej expozície sa však dodnes nedostavil.

Založenie súkromného mineralogického múzea si vyžaduje predovšetkým silnú osobnosť v úlohe zakladateľa, disponujúceho nielen fyzickými a duševnými silami, ale aj značnou dávkou odvahy, pustiť sa do tak vážnej veci, akou je získanie vhodných priestorov, technického vybavenia a tiež prostriedkov na jeho existenciu. Osobnosť Vladimíra Libanta je mineralogickej pospolitosti dobre známa. Pochádza z rodiny nitrianskej inteligencie, ktorá sa spája s  Kolomanom Addom (1862-1901), bývalým asistentom Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a vedúcim oddelenia geológie v Uhorskom geologickom ústave v Budapešti.

Vladove prvé kontakty so zberateľmi minerálov sa viažu na nitriansky GEOklub, do ktorého prišiel takmer pred 20 rokmi a dnes stojí v jeho čele.

04.jpg

Spoločne sme strávili množstvo času venovaného mineralógii a geológii Tribeča, ktoré sa aj vďaka amatérom stalo najlepšie mineralogicky prebádaným pohorím Západných Karpát. Založenie mineralogického múzea v Jelenci považujem za významný medzník nielen vo Vladovom živote, ale aj v živote nás ostatných, ktorým sa naskytla možnosť prezentovať zaujímavé a vedecky významné  mineralogické nálezy aj na verejnosti.

Záverom mi zostáva popriať Vladovi veľa zdravia a síl do ďalších rokov a  múzeu zaujímavú činnosť a dlhú existenciu.

  

Ján Jahn, Vladimír Libant

Ďalšie foto z fotoalbumu